Gräv- och schaktningsarbete

Vi utför det mesta inom grävning och schaktning i Falkenberg med omnejd.


Med ändamålsenliga maskiner kan vi b.la utföra:

  • Grävning för dagvatten, dricksvatten samt avloppsledningar
  • Dränering
  • Grävning/underhåll av diken
  • Installation av enskilda avloppsanläggningar
  • Schaktning för husbyggnation, poolbygge mm
  • Gräva upp träd, häckar, buskar, stenar och stubbar
  • Gräva ner/plantera häckar mm


Är du intresserad? Kontakta oss för en kostnadsfri offert! 
Post
Samtal
Instagram