I vårt tjänsteutbud har vi valt att fokusera på framförallt trädfällning, grävning och anläggning av t.ex. trädgårdar. Till dessa uppgifter har vi anpassat vår utrustning och maskinpark. I vårt fall innebär det att vi företrädesvis kan arbeta med verktyg och maskiner som vi själva äger, vilket är fördelaktigt både för oss och för dig som kund - dvs vi slipper hyra utrustning och de merkostnader som detta medför. 

Utöver de tjänster vi erbjuder har vi även tillgång till eget sågverk och sågtimmer från bl.a. Västerbotten. När träråvarorna har passerat genom vårt sågverk säljer vi dem i specialdimensioner alt. fortsätter vi förädlingen och tillverkar bl.a. rustika bord och bänkar. Läs mer våra tjänster och utbud genom att klicka på rubrikerna i rullgardinsmenyn under "Tjänster & produkter" ovan. 


 
Post
Samtal
Instagram